Profil

Profil

profil spoločnosti

Vznik spoločnosti sa datuje do roku 1996.

Od vzniku sa postupne vyvíjala, transformovala a profilovala na zákaznícky orientovanú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti informačných technológií pre privátne subjekty a verejné inštitúcie.

Dostupnosť, kvalita a včasnosť poskytnutých informácií je základným predpokladom úspešného fungovania každého subjektu v podmienkach trhu.

ITS spol. s r.o. poskytuje svojim zákazníkom možnosť v plnej miere využiť moderné informačné technológie a riešenia na dosiahnutie programových cieľov.

Spoločnosť ITS je nositeľom unikátnej myšlienky prepojenia dvoch základných trendov v oblasti informačných technológií:
  • vytvorenia spoľahlivého komunikačného kanálu (prenosovej telekomunikačnej trasy)
  • na mieru zákazníka upraveného balíka služieb uspokojujúcich jeho informačno-komunikačné potreby.