Cenník

Charakteristika služieb siete MISNET
Sprostredkovanie pripojenia do siete Internet

Na pripojenie používame spravidla bezdrôtové technológie, pracujúce v tzv. bezlicenčných pásmach  2,4 GHz a 5 GHz. Vo vybraných lokalitách ponúkame aj rádiové FWA pripojenie v tzv. „licencovaných“ pásmach. Podľa miestnych možností môžeme pre užívateľa zriadiť aj káblové pripojenie alebo pripojenie technológiou ADSL. V pásmach 2,4 GHz a 5 GHz, používame profesionálne a odskúšané riešenia. Pri každej našej službe zmluvne garantujeme kvalitu dodávanej služby. Rozsah garancií je rôzny pre jednotlivé služby. Stručne sú tieto odlišnosti popísané v ďalšom texte.

Služba MISNET HOME

Maximálna dosahovaná rýchlosť je závislá od objednanej šírky pásma, ale aktuálna rýchlosť závisí od momentálneho využívania služby v rovnakom čase pripojenými užívateľmi. Pripojenie je dostatočne rýchle a v ktoromkoľvek čase tak môzete pododlne prezerať web stránky, prijímať a odosielať poštu alebo pracovať z domova s Vašim podnikovým serverom. Pripojenie realizujeme samostatným rádiovým spojom alebo skupinovo (vchod, blok, skupina rodinných domov), prostredníctvom štruktúrovanej kabeláže. Vhodným a užívateľmi aj často využívaným doplnením tejto služby je zriadenie domácej bezdrôtovej siete. Ak máte záujem o tento pohodlný spôsob práce s internetom, obráťte sa na našich pracovníkov, ktorý Vám takúto sieť navrhnú aj zrealizujú spravidla hneď pri pripojení.
Technický zásah v prípade poruchy uskutočníme najneskôr do dvoch pracovných dní.
Služba predstavuje alternatívu k pripojeniu technológiou ADSL. Jej hlavnou výhodou je 24 hodinová dostupnosť a nízka cena, ktorá sa nemení ani s objemom prenesených dát. Služba je určená pre domácich užívateľov.

Služba MISNET PROFI

Štandardný produkt trvalého pripojenia do Internetu vhodný pre náročnejších domácich užívateľov a menšie spoločnosti. Klientom prináša kvalitné pripojenie s výborným pomerom cena/výkon. V rámci tejto služby garantujeme, dostupnosť objednanej rýchlosti minimálne počas 95% času. Tým dávame klientovi k dispozícii vysokokvalitné pripojenie vhodné tak na bežnú prácu s internetom, ako aj na telefonovanie cez internet, alebo tiež na aplikácie s video kamerami na komplexné monitorovanie objektov. Súčasťou tejto služby je vždy aj verejná IP adresa.
Technické problémy riešime pre klientov služby PROFI neodkladne. Samozrejmosťou je hot-line služba v čase od 7:00 do 17:00 hod. Nástup na servisný zásah garantujeme najneskôr do 24 hodín od nahlásenia incidentu.

Ako samozrejmosť pri inštalácii a zriadení tejto služby Vám ponúkame kontrolu nastavenia a návrh optimalizácie Vašej počítačovej siete našimi odborníkmi. Pokiaľ budete s ich prácou spokojní, radi Vám ponúkneme komplexnú starostlivosť o Vašu počítačovú sieť. Radi Vám napríklad poradíme ako zostať v pohodlí domova a pritom môcť pracovať tak, akoby ste boli v práci

Služba MISNET GARANT

Táto služba predstavuje najkvalitnejšie pripojenie do internetu, ktoré v súčasnosti poskytujeme. Je určená spoločnostiam, pre ktoré je Internet nevyhnutnosťou. Prináša Vám dohodnutú garantovanú rýchlosť 24 hodín denne prostredníctvom stabilných odskúšaných technológií. Ako samozrejmosť obdržíte bez doplatku viacero verejných IP adries. Súčasťou zriadenia je tiež kontrola nastavenia počítačovej siete s ohľadom na bezpečné využívanie prístupu na internet a v prípade potreby aj návrh na doplnenie sieťovej infraštruktúry, prípadne návrh na riešenie zabezpečenej bezdrôtovej vnútornej komunikačnej siete.
Rýchlosť servisného zásahu garantujeme v tomto prípade podľa individuálne dohodnutých podmienok v zmluve o pripojení.