Kontakt

Kontakt

Fakturačné údaje

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 65492/L

Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK36 7500 000 0040 0447 2126
IČO: 316 44 180
DIČ: 2020469528
IČ DPH: SK2020469528
Adresa
ITS, spol. s r. o.
Závodská cesta 2945/38
010 01 Žilina
telefón: 041 / 2399111
hotline: 0800 601 116
e-mail: its@its.sk